รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านวังชัย
หมู่ที่ 6 บ้านวังชัย   ตำบลวังชัย  อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :