ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศ ติดตาม บูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึก
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม บูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4 ที่ 40/2564 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
นำโดยท่านผอ.ปรีชา จ่าสิงห์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพอง
ผอ.ประวิทย์ พาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากระเสริม , ผอ.เกรียงไกร รักษาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดพังเครือ
และศน. ปาณิตา ไชยทองศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ขก 4 ทั้ง 4 ท่านในการออกมานิเทศติดตามในด้านการจัดการศึกษา
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 , การนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา , การปฏิบัติงานในสถานศึกษา ,
จุดเน้นและนโยบายสำคัญของสพฐ.เร่งด่วนและของสพป.ขอนแก่น เขต 4 ครับ
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2564,00:00   อ่าน 64 ครั้ง